Hindre at iTunes starter når du trykker på start/pause knappen på tastaturet

Når man oppgraderer til OS X 10.6 (Snow Leopard) kommer det mange nye funksjoner. Mange av dem er fansy og nyttige, mens andre kanskje ikke er det. En av dem som kan være til irritasjon er at iTunes starter automatisk hvis man trykker på start/pause knappen på tastaturet. Her er en løsning for hvordan du kan hindre iTunes fra å starte hvis Spotify eller lignende programmer kjører.

Løsningen er et lite Python script som du bytter ut iTunes med. Scriptet har jeg hentet fra Apple sitt diskusjonsforum i denne tråden.

For å fikse problemet gjør du følgende. Først laster du ned denne filen. Deretter åpner du Terminalen og skriver inn følgende (linje for linje). Bytt selvsagt ut <nedlastings-mappe> med mappen du lastet ned filen til (eks. /Users/mittnavn/Downloads)

cd /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS
sudo mv iTunes iTunesX
sudo mv <nedlastings-mappe>/iTunes.py iTunes
sudo chown root:admin iTunes
sudo chmod 0755 iTunes

Prøv å trykk på start/pause knappen. Hvis Spotify kjører så skal ikke iTunes starte. Du kan også åpne Consoll for å se at alt fungerer som det skal.

Hvis det er andre programmer som ikke er i listen over programmer (Ecoute, Spotify, Songbird, Mplayer OSX Extended, Mplayer) som skal hindre iTunes å starte kan du legge dem til i listen under apps i scriptet.

Oppdatert:
Hvis du skulle finne på å oppdatere iTunes til en nyere versjon, må du gjøre dette om igjen. Du vil da ha den gamle versjonen av iTunes fortsatt kalt iTunesX. For å fjerne den skriver du følgende før du gjør stegene over:
sudo rm /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesX

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15. mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at samtlige politiske partier – og ikke minst regjeringen – sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik som de fleste politiske partiene på Stortinget (med unntak av Venstre og SV) har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Du kan bli med på kampanjen ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet på twitter, identi.ca, facebook, origo eller andre nettsteder du anser som relevante. Du kan også snakke med folk du møter på jobben, hjemme, på kafé og i ferien. Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med å lese artikkelen Alle nordmenn skal overvåkes på Dagbladet.no. For mer detaljert informasjon se EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett EØS.

Creative Commons License

“Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!” er publisert med lisensen Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Norway License. I korthet betyr det at du fritt kan bruke denne teksten (til og med gjøre endringer) på egne sider, så lenge du bruker samme lisens og lenker tilbake til Carl Christians orginale bloggpost.

Du finner denne teksten, inkludert HTML-koden for linker og bilde, her (OBS: Vær oppmerksom på at den siden er en wiki som alle kan endre. Husk å forhåndsvise bloggposten din og teste om alle linker er riktige før du publiserer).

Wimp spiller musikk

Wimp

Jeg har lenge hatt programmet på maskinen, men idag spiller det musikk. Idag fikk jeg invitasjonen jeg lenge har håpet på å få. Wimp er en ny musikk tjeneste og Spotify konkurent. Første intrykket er låvende. Designet er enkelt og brukervennlig. Spotify sitt kanskje er noe enklere.

Den musikken jeg hører på fant jeg fort i Wimp. Selv om jeg fant søkeresultatene noe rotete. Dette skyldes kanskje at jeg aldri har likt den låt, artist og album delingen. Men det er sikkert noe jeg fort vil bli vant til.

Hvis jeg skal si noe på tjenesten, så er det lydkvaliteten. Som Premium kunde hos Spotify får jeg en bitrate 320 kbit/s. For min del er dette et en ganske viktig faktor og kan være avgjørende for hva jeg velger å bruke.

En annen ting er at tastatursnarveiene på tastaturet fungerer ikke mot Wimp. Men dette er noe jeg vil tro kommer. Det er jo trossalt en beta versjon.
Continue reading ‘Wimp spiller musikk’

Jeg prøver igjen

the-computer-demands-a-blog

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg nå ha prøvd å holde en blogg gående, men jeg prøver igjen. Denne versjonen av bloggen har eksistert en stund, men uten innhold.

Nå hostes det på min WordPress MU instalasjon som jeg har satt opp.
Bloggen kjører på en egen wordpress instalasjon på en personlig VPS.

Hvis jeg finner igjen noen av de gamle innleggene kommer jeg kanskje til å publisere noe av dem ettervert.